Quản lý khảo sát

Từ khóa
STT Tên khảo sát Nội dung Khảo sát cán bộ Nhập hồ sơ khảo sát Câu hỏi Lượt khảo sát Sửa Xóa
1Đánh giá chất lượng công việc
Xin gửi đến đơn vị ý kiến đánh giá của chúng tôi về chất lượng các công việc liên quan đến chúng tôi như sau:
2fsd
sdfs
3Khảo sát mức độ hài lòng về cán bộ tiếp nhận hồ sơ
Nội dung: Nhằm mục đích cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan, rất mong Ông/ Bà cho biết ý kiến theo các nội dung dưới đây:
4Khảo sát mức độ hài lòng về hồ sơ đã xử lý
Nội dung: Nhằm mục đích cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan, rất mong Ông/ Bà cho biết ý kiến theo các nội dung dưới đây:
5Test Khảo sát cổng chung
Test Khảo sát cổng chung
Tổng số: 5pp1pp
Cập nhật khảo sát
Tên khảo sát
Nội dung
Loại khảo sát
Lưu ý
- Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.