ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Công An Tỉnh
Văn phòng UBND Tỉnh
Ban Dân tộc
BQL các Khu công nghiệp
Công ty Điện lực Sóc Trăng
UBND thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Thủ tục hành chính cấp xã
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 370058
Xử lý đúng hạn 366221
Xử lý trong hạn 2668
Xử lý trễ hạn 1143
Tỷ lệ đúng hạn 99.69%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 35648
Xử lý đúng hạn 34692
Xử lý trong hạn 913
Xử lý trễ hạn 42
Tỷ lệ đúng hạn 99.88%
TUẦN 4
Đã tiếp nhận 3894
Xử lý đúng hạn 3837
Xử lý trong hạn 56
Xử lý trễ hạn 0
Tỷ lệ đúng hạn 100.00%
Số liệu được cập nhật đến 12:01 27-07-2021