ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Công An Tỉnh
Văn phòng UBND Tỉnh
Ban Dân tộc
BQL các Khu công nghiệp
UBND thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Thủ tục hành chính cấp xã
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 357442
Xử lý đúng hạn 350168
Xử lý trong hạn 6884
Xử lý trễ hạn 390
Tỷ lệ đúng hạn 99.89%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 32181
Xử lý đúng hạn 29868
Xử lý trong hạn 2287
Xử lý trễ hạn 26
Tỷ lệ đúng hạn 99.91%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 10068
Xử lý đúng hạn 8993
Xử lý trong hạn 1056
Xử lý trễ hạn 19
Tỷ lệ đúng hạn 99.79%
Số liệu được cập nhật đến 06:25 19-08-2022