Quản lý khảo sát

Từ khóa
STT Tên khảo sát Nội dung Khảo sát cán bộ Nhập hồ sơ khảo sát Câu hỏi Lượt khảo sát Sửa Xóa
101/01/1967
01/01/1967
2Đánh giá chất lượng công việc
Xin gửi đến đơn vị ý kiến đánh giá của chúng tôi về chất lượng các công việc liên quan đến chúng tôi như sau:
3fsd
sdfs
4Khảo sát mức độ hài lòng về cán bộ tiếp nhận hồ sơ
Nội dung: Nhằm mục đích cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan, rất mong Ông/ Bà cho biết ý kiến theo các nội dung dưới đây:
5Khảo sát mức độ hài lòng về hồ sơ đã xử lý
Nội dung: Nhằm mục đích cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan, rất mong Ông/ Bà cho biết ý kiến theo các nội dung dưới đây:
6Test Khảo sát cổng chung
Test Khảo sát cổng chung
Tổng số: 6pp1pp
Cập nhật khảo sát
Tên khảo sát
Nội dung
Loại khảo sát
Lưu ý
- Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.