ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Công An Tỉnh
Văn phòng UBND Tỉnh
Ban Dân tộc
BQL các Khu công nghiệp
UBND thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Thủ tục hành chính cấp xã
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 358734
Xử lý đúng hạn 351443
Xử lý trong hạn 6898
Xử lý trễ hạn 393
Tỷ lệ đúng hạn 99.89%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 33473
Xử lý đúng hạn 31105
Xử lý trong hạn 2339
Xử lý trễ hạn 29
Tỷ lệ đúng hạn 99.91%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 11360
Xử lý đúng hạn 10138
Xử lý trong hạn 1203
Xử lý trễ hạn 19
Tỷ lệ đúng hạn 99.81%
Số liệu được cập nhật đến 06:10 20-08-2022