Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Tỉnh Sóc Trăng

1. Với mục tiêu, giúp cho người dân, doanh nghiệp:

- Có được thông tin ngắn gọn, rõ ràng nhất về thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian và cách thức thực hiện cho mỗi loại thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Có thể tải biểu mẫu, tờ khai để điền thông tin cho thủ tục hành chính của mình;

- Thủ tục hành chính có ghi mức độ 3 trên hệ thống này, giúp cho người dân, doanh nghiệp có thể nộp trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đã tiếp nhận;

- Thủ tục hành chính có ghi mức độ 4 trên hệ thống này, giúp cho người dân, doanh nghiệp có thể nộp và nhận kết quả thủ tục hành chính trực tuyến qua email hoặc trực tiếp tại nhà qua dịch vụ bưu chính; tùy người dân, doanh nghiệp lựa chọn.

2. Là phương tiện, cho người dân, doanh nghiệp góp ý, phản ánh, kiến nghị nhằm chung tay cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng trong phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà và góp phần phát triển đất nước.

3. Là Công cụ hỗ trợ giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện một cách tự động hóa quy trình ISO để giảm thời gian thao tác thủ công, tăng năng suất làm việc; giúp cơ quan, đơn vị công khai minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của mình; giúp các cấp lãnh đạo, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ.