ĐƠN VỊ
Tỉnh Sóc Trăng
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra tỉnh
Công An Tỉnh
Ban Dân tộc
BQL các Khu công nghiệp
Công ty Điện lực Sóc Trăng
UBND thành phố Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Thị xã Vĩnh Châu
Huyện Châu Thành
Huyện Kế Sách
Huyện Long Phú
Huyện Mỹ Tú
Huyện Mỹ Xuyên
Huyện Thạnh Trị
Huyện Trần Đề
Huyện Cù Lao Dung
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Sóc Trăng
Đã tiếp nhận 468707
Xử lý đúng hạn 459056
Xử lý trong hạn 7656
Xử lý trễ hạn 1965
Tỷ lệ đúng hạn 99.57%
THÁNG 12
Đã tiếp nhận 3504
Xử lý đúng hạn 2906
Xử lý trong hạn 595
Xử lý trễ hạn 3
Tỷ lệ đúng hạn 99.90%
TUẦN 1
Đã tiếp nhận 3504
Xử lý đúng hạn 2906
Xử lý trong hạn 595
Xử lý trễ hạn 3
Tỷ lệ đúng hạn 99.90%
Số liệu được cập nhật đến 12:00 03-12-2020